Konvertera 2D-objekt till kurvor, polygoner och 3D-objekt

Du kan konvertera tvådimensionella (2D) objekt för att skapa olika former. LibreOffice kan konvertera 2D-objekt till följande objekttyper:

Två typer av 3D-objekt

Rita upp en rektangel med musen. Den har standardinställningarna för färg, linjetjocklek, o.s.v. och bör nu vara markerad.

  1. Markera ett 2D-objekt på bilden eller sidan.

  2. Högerklicka på objektet och välj Omvandla - Till kurva

Du kan ändra objektets form genom att klicka på ikonen Punkter Ikon på verktygsraden Ritverktyg och dra i objektets handtag. Du kan också dra i kontrollpunkterna som hör till ett handtag för att ändra formen på kurvan.

Så här konverterar du ett 2D-objekt till en polygon:

  1. Markera ett 2D-objekt på bilden eller sidan.

  2. Högerklicka på objektet och välj Omvandla - Till polygon

Du kan ändra objektets form genom att klicka på ikonen Punkter Ikon på verktygsraden Ritverktyg och dra i objektets handtag.

Så här konverterar du ett 2D-objekt till ett 3D-objekt:

  1. Markera ett 2D-objekt på bilden eller sidan.

  2. Klicka på ikonen Extrusion på/av Ikon på verktygsraden Ritverktyg eller högerklicka på objektet och välj Omvandla – Till 3D.

Om du vill redigera egenskaperna hos 3D-objektet använder du verktygsraden Linje och fyllningoch verktygsraden 3D-inställningar.

Symbolen Tips

Om du vill omvandla ett textobjekt till 3D använder du ikonen Fontwork Ikon på verktygsraden Ritverktyg.


Så här konverterar du ett 2D-objekt till ett 3D-rotationsobjekt:

Ett 3D-rotationsobjekt skapas genom att det markerade objektet roteras runt sin vertikalaxel.

  1. Markera ett 2D-objekt på bilden eller sidan.

  2. Högerklicka på objektet och välj Omvandla - Till 3D-rotationsobjekt

Om du vill redigera egenskaperna hos 3D-objektet använder du verktygsraden Linje och fyllning och verktygsradens 3D-inställningar.

Symbolen Tips

Du kan rotera 2D-objektet innan du omvandlar det till ett mer komplext objekt.


Stötta oss!