Kortkommandon för LibreOffice Impress

I den hÀr listan finns de kortkommandon som finns i LibreOffice Impress.

Dessutom gÀller de allmÀnna tangentkombinationerna i LibreOffice.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som Àr tilldelade datorsystemet Àr inte tillgÀngliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Funktionstangenter i LibreOffice Impress

Tangentkombination

Effekt

F2

Redigera text.

F3

GĂ„ in i gruppering

+F3

LĂ€mna gruppering.

Skift+F3

Duplicera

F4

Position och storlek

F5

Visa bildpresentation.

+Shift+F5

Navigator

F7

Spelling

+F7

Synonymordlista

F8

Redigera punkter.

+Shift+F8

Anpassa text till ramen.

Styles


Kortkommandon i bildskÀrmspresentationer

Tangentkombination

Effekt

Esc

Avsluta presentationen.

Blanksteg eller Högerpil eller NedÄtpil eller PageDown eller Retur eller N

Spela upp nÀsta effekt (om det finns nÄgon, gÄ annars till nÀsta bild).

+PgDn

GÄ till nÀsta bild utan att spela upp effekter.

[siffra] + Retur

Ange ett sidnummer och tryck pÄ Retur för att gÄ direkt till den sidan.

VÀnsterpil eller uppÄtpil eller Page Up eller backsteg eller P

Spela upp tidigare effekt igen. Om det inte finns nÄgon tidigare effekt för den hÀr bilden visar du nÀsta bild.

+PgUp

GÄ till föregÄende bild utan att spela upp effekter.

Home

Hoppa till den första bilden i presentationen.

End

Hoppa till den sista sidan i presentationen.

+ Page Up

GÄr till föregÄende bild.

+ Page Down

GÄ till nÀsta bild.

B eller .

Visa svart skÀrmbild tills nÀsta tangent- eller mushjulshÀndelse.

W eller ,

Visa vit skÀrmbild tills nÀsta tangent- eller mushjulshÀndelse.


Kortkommandon i normalvyn

Tangentkombination

Effekt

Plustangenten (+)

Zooma in.

Minustangenten (-)

Zooma ut.

GĂ„nger(×) (numeriskt tangentbord)

Anpassa till fönster.

Division(×) (numeriskt tangentbord)

Zooma in aktuell markering.

Shift++G

Gruppera markerade objekt.

Skift++A

UpphÀv grupperingen i markerad grupp.

+ click

Öppna en grupp sĂ„ att du kan redigera de individuella objekten i gruppen. Klicka utanför gruppen nĂ€r du vill gĂ„ tillbaka till normalvyn.

+Shift+K

Kombination

+Shift+K

Dela upp det markerade objektet. Den hÀr kombinationen fungerar endast om objektet bestÄr av tvÄ eller flera kombinerade objekt.

+ Plus key

Skicka framÄt.

Shift++ Plus key

Skicka framÄt.

+ Minus key

Skicka bakÄt.

Shift++ Minus key

Skicka bakÄt.


Kortkommandon vid textredigering

Tangentkombination

Effekt

+Bindestreck(-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Skift+minustecken (-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+Skift+Blanksteg

Fast mellanrum. Fasta mellanrum anvÀnds inte för avstavning och expanderas inte om texten Àr justerad.

Skift+Retur

Radbrytning utan nytt stycke

VĂ€nsterpil

InsÀttningspunkten Ät vÀnster

Skift+VĂ€nsterpil

InsÀttningspunkten Ät vÀnster med markering

VĂ€nsterpil

Hoppa till ordets början

+Skift+VĂ€nsterpil

Markera ord för ord Ät vÀnster

Högerpil

InsÀttningspunkten Ät höger

Skift+Höger piltangent

InsÀttningspunkten Ät höger med markering

+Högerpil

GÄ till början pÄ nÀsta ord

+Skift+Högerpil

Markera ord för ord Ät höger

UppÄtpil

Flytta upp markören en rad

Skift+UppÄtpil

Rad uppÄt med markering

+UppÄtpil

Flytta markören till början av föregÄende stycke

NedÄtpil

Rad nedÄt

Skift+NedÄtpil

Rad nedÄt med markering

+NedÄtpil

Flytta markören till slutet av stycket. NÀsta tangenttryckning flyttar markören till slutet av nÀsta stycke.

Hopp till början av raden

Markera till radens början

Hopp till slutet av raden

Markera till radens slut

GÄ till början av textblocket i presentationsbilden

GĂ„r till slutet av textblocket i presentationsbilden

Raderar text till ordets slut

+Backspace

Raderar text till ordets början

I en lista: ta bort ett tomt stycke framför det aktuella stycket

+Skift+Del

Raderar text till meningens slut

+Skift+Backspace

Raderar text till meningens början


Kortkommandon för LibreOffice Impress

Tangentkombination

Effekt

Piltangent

Flyttar det markerade objektet eller diabildsvyn i pilens riktning.

+ Arrow Key

Flytta i sidvyn.

Skift + dra

BegrÀnsar rörligheten för det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

Tangent

HÄll ned för att Àndra storlek pÄ objekt genom att dra frÄn objektets mitt och utÄt.

-tangenten + klicka

Markera det objekt som ligger bakom det markerade objektet.

+Skift + klicka

Markera det objekt som ligger framför det markerade objektet.

Skift+klicka

Markera intilliggande objekt eller textstycke. Klicka i början av en markering, gÄ till slutet av markeringen och hÄll ned Skift nÀr du klickar.

Skift+dra (nÀr du Àndrar storlek)

Du kan bibehÄlla objektets proportioner nÀr du Àndrar storlek pÄ det genom att hÄlla ned Skift.

Tabbtangent

Markera objekt i samma ordning som du skapade dem.

Skift+tabbtangent

Markera objekt i omvÀnd ordning som du skapade dem.

Esc-tangent

GÄ ur aktuellt lÀge.

Retur

Aktivera ett platshÄllarobjekt i en ny presentation (endast om ramen Àr markerad).

+Enter

GÄr till nÀsta textobjekt pÄ sidan.

Om det inte finns nÄgra textobjekt nÀr du trycker Ctrl+Retur infogas en ny sida med samma layout.

PageUp

VÀxla till föregÄende bild. Ingen funktion pÄ första bilden.

PageDown

VÀxla till nÀsta bild. Ingen funktion pÄ sista bilden.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Tangentkombination

Effekt

Home/End

Flyttar fokus till första/sista bilden.

VÀnsterpil/högerpil eller Page Up/Down

Flyttar fokus till nÀsta/föregÄende bild.

+Skift+NedÄtpil

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Skift + UppÄtpil

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Retur

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Please support us!