Kortkommandon för LibreOffice Impress

I den här listan finns de kortkommandon som finns i LibreOffice Impress.

Dessutom gäller de allmänna tangentkombinationerna i LibreOffice.

Symbolen Info

Vissa kortkommandotangenter kan vara tilldelade ditt datorsystem. Tangenter som är tilldelade datorsystemet är inte tillgängliga för LibreOffice. Pröva att tilldela olika tangenter antingen för LibreOffice i Verktyg - Anpassa - Tangentbord eller i ditt datorsystem.


Funktionstangenter i LibreOffice Impress

Tangentkombination

Effekt

F2

Redigera text.

F3

Gå in i gruppering

+F3

Lämna gruppering.

Skift+F3

Duplicera

F4

Position och storlek

F5

Visa bildpresentation.

+Shift+F5

Navigator

F7

Spelling

+F7

Synonymordlista

F8

Redigera punkter.

+Shift+F8

Anpassa text till ramen.

Styles


Kortkommandon i bildskärmspresentationer

Tangentkombination

Effekt

Esc or -

Avsluta presentationen.

Left click or Spacebar or Right arrow or Down arrow or Page Down or Enter or Return

Spela upp nästa effekt (om det finns någon, gå annars till nästa bild).

+PgDn

Gå till nästa bild utan att spela upp effekter.

[siffra] + Retur

Ange ett sidnummer och tryck på Retur för att gå direkt till den sidan.

Right click or Left arrow or Up arrow or Page Up or Backspace

Spela upp tidigare effekt igen. Om det inte finns någon tidigare effekt för den här bilden visar du nästa bild.

+PgUp

Gå till föregående bild utan att spela upp effekter.

Home

Hoppa till den första bilden i presentationen.

End

Hoppa till den sista sidan i presentationen.

+ Page Up

Går till föregående bild.

+ Page Down

Gå till nästa bild.

B eller .

Visa svart skärmbild tills nästa tangent- eller mushjulshändelse.

W eller ,

Visa vit skärmbild tills nästa tangent- eller mushjulshändelse.

P

Use mouse pointer as pen

E

Erase all ink on slide

+A

Turn off pointer as pen mode


Kortkommandon i normalvyn

Tangentkombination

Effekt

Plustangenten (+)

Zooma in.

Minustangenten (-)

Zooma ut.

Gånger(×) (numeriskt tangentbord)

Anpassa till fönster.

Division(×) (numeriskt tangentbord)

Zooma in aktuell markering.

Shift++G

Gruppera markerade objekt.

Skift++A

Upphäv grupperingen i markerad grupp.

+ click

Öppna en grupp så att du kan redigera de individuella objekten i gruppen. Klicka utanför gruppen när du vill gå tillbaka till normalvyn.

+Shift+K

Kombination

+Shift+K

Dela upp det markerade objektet. Den här kombinationen fungerar endast om objektet består av två eller flera kombinerade objekt.

+ Plus key

Skicka framåt.

Shift++ Plus key

Skicka framåt.

+ Minus key

Skicka bakåt.

Shift++ Minus key

Skicka bakåt.


Kortkommandon vid textredigering

Tangentkombination

Effekt

+Bindestreck(-)

Soft hyphens; hyphenation set by you.

+Skift+minustecken (-)

Non-breaking hyphen (is not used for hyphenation)

+Skift+Blanksteg

Fast mellanrum. Fasta mellanrum används inte för avstavning och expanderas inte om texten är justerad.

Skift+Retur

Radbrytning utan nytt stycke

Vänsterpil

Insättningspunkten åt vänster

Skift+Vänsterpil

Insättningspunkten åt vänster med markering

Vänsterpil

Hoppa till ordets början

+Skift+Vänsterpil

Markera ord för ord åt vänster

Högerpil

Insättningspunkten åt höger

Skift+Höger piltangent

Insättningspunkten åt höger med markering

+Högerpil

Gå till början på nästa ord

+Skift+Högerpil

Markera ord för ord åt höger

Uppåtpil

Flytta upp markören en rad

Skift+Uppåtpil

Rad uppåt med markering

+Uppåtpil

Flytta markören till början av föregående stycke

Nedåtpil

Rad nedåt

Skift+Nedåtpil

Rad nedåt med markering

+Nedåtpil

Flytta markören till slutet av stycket. Nästa tangenttryckning flyttar markören till slutet av nästa stycke.

Hopp till början av raden

Markera till radens början

Hopp till slutet av raden

Markera till radens slut

Gå till början av textblocket i presentationsbilden

Går till slutet av textblocket i presentationsbilden

Raderar text till ordets slut

+Backspace

Raderar text till ordets början

I en lista: ta bort ett tomt stycke framför det aktuella stycket

+Skift+Del

Raderar text till meningens slut

+Skift+Backspace

Raderar text till meningens början


Kortkommandon för LibreOffice Impress

Tangentkombination

Effekt

Piltangent

Flyttar det markerade objektet eller diabildsvyn i pilens riktning.

+ Arrow Key

Flytta i sidvyn.

Skift + dra

Begränsar rörligheten för det markerade objektet horisontellt eller vertikalt.

+ drag (with Copy when moving option active)

Hold down and drag an object to create a copy of the object.

Tangent

Håll ned för att ändra storlek på objekt genom att dra från objektets mitt och utåt.

-tangenten + klicka

Markera det objekt som ligger bakom det markerade objektet.

+Skift + klicka

Markera det objekt som ligger framför det markerade objektet.

Skift+klicka

Markera intilliggande objekt eller textstycke. Klicka i början av en markering, gå till slutet av markeringen och håll ned Skift när du klickar.

Skift+dra (när du ändrar storlek)

Du kan bibehålla objektets proportioner när du ändrar storlek på det genom att hålla ned Skift.

Tabbtangent

Markera objekt i samma ordning som du skapade dem.

Skift+tabbtangent

Markera objekt i omvänd ordning som du skapade dem.

Esc-tangent

Gå ur aktuellt läge.

Retur

Aktivera ett platshållarobjekt i en ny presentation (endast om ramen är markerad).

+Enter

Går till nästa textobjekt på sidan.

Om det inte finns några textobjekt när du trycker Ctrl+Retur infogas en ny sida med samma layout.

PageUp

Växla till föregående bild. Ingen funktion på första bilden.

PageDown

Växla till nästa bild. Ingen funktion på sista bilden.


Navigating with the Keyboard in Slide Sorter and Slide Pane

Tangentkombination

Effekt

Home/End

Flyttar fokus till första/sista bilden.

Vänsterpil/högerpil eller Page Up/Down

Flyttar fokus till nästa/föregående bild.

+Shift+PageDown

Move selected slides down one position in Slide Sorter list. If you select multiple slides, they are moved together with the last selected slide in the list.

+Shift+PageUp

Move selected slides up one position. If you select multiple slides, they are moved together with the first selected slide in the list.

+Shift+End

Move selected slides to end of Slide Sorter list.

+Shift+Home

Move selected slides to start of Slide Sorter list.

Retur

Change to Normal Mode with the active slide when in Slide Sorter. Add a new slide when in Slide Pane.


Stötta oss!