Fäst mot objektpunkter

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Detta är bara möjligt om markören eller en konturlinje för det grafiska objektet finns i fästområdet.

Icon Snap to Object Points

Fäst mot objektpunkter

Stötta oss!