Fäst mot objektram

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Markören eller en konturlinje för det grafiska objektet måste finnas i fästområdet.

Icon Snap to Object Border

Fäst mot objektram

Stötta oss!