Fäst mot sidmarginaler

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Markören eller en konturlinje för det grafiska objektet måste finnas i fästområdet.

Icon Snap to Page Margins

Fäst mot sidmarginaler

Stötta oss!