Ändra objekt med attribut

Om den här ikonen på verktygsradenAlternativ är aktiverad, visas objekten med tillhörande attribute, men med 50 % transparens när du ritar dem. Om ikonen inte är aktiverad visas endast en kontur när du ritar, och objektet visas med alla attribut när du släpper musknappen.

Ikon

Ändra objekt med attribut

Stötta oss!