Tillåta effekter

Spelar upp en förhandsvisning av en animationseffekt som är tilldelad ett objekt när du klickar på objektet på sidan. Du markerar ett objekt som du vill redigera genom att hålla ned medan du klickar.

Symbol

Tillåta effekter

Stötta oss!