Rotationsläge efter klick på objekt

Ändrar funktionen för musklickningar så att rotationshandtag visas när du klickar på ett objekt och sedan klickar på det en gång till. Om du vill rotera objektet drar du ett handtag i den riktning som du vill rotera objektet i.

Symbol

Rotationsläge efter klick på objekt

Stötta oss!