Fästpunkter

Infoga eller ändra egenskaper för en fästpunkt. En fästpunkt är en anpassad förbindelsepunkt där du kan placera en förbindelselinje.

Icon Glue Points

Fästpunkter

Please support us!