Pilar

Öppna verktygsraden Pilar där du kan lägga till räta linjer, linjer med pilar och måttlinjer i den aktuella bilden eller sidan.

tip

Om du vill kan du lägga till en pil efter att du har ritat en linje. Välj Format - Linje och klicka på en linjeslutsstil i rutan Formatmall.


Line

Ritar en rät linje där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line

Linje

Linje med pilslut

Ritar en rät linje som slutar med pil där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line Ends with Arrow

Linje med pilslut

Linje med pil-/cirkelslut

Ritar en rät linje som börjar med pil och slutar med en cirkel där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line with Arrow/Circle

Linje med pil-/cirkelslut

Linje med pil-/kvadratslut

Ritar en rät linje som börjar med pil och slutar med en fyrkant där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line with Arrow/Square

Linje med pil-/kvadratslut

Linje (45°)

Ritar en rät linje med lutning i 45-gradersintervall.

Icon Line (45°)

Linje (45°)

Linje med pilbörjan

Ritar en rät linje som börjar med pil där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line Starts with Arrow

Linje med pilbörjan

Linje med cirkel-/pilslut

Ritar en rät linje som börjar med cirkel och slutar med en pil där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line with Circle/Arrow

Linje med cirkel-/pilslut

Linje med kvadrat-/pilslut

Ritar en rät linje som börjar med fyrkant och slutar med en pil där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line with Square/Arrow

Linje med kvadrat-/pilslut

Måttlinje

Ritar en linje som visar hjälplinjernas måttlängder. Måttlinjer visar och beräknar automatiskt linjära mått. Om du vill rita en måttlinje öppnar du verktygsraden Pilar och klickar på ikonen Måttlinje. Flytta pekaren till det ställe i dokumentet där linjen ska börja och dra med musen. Släpp upp musknappen när du har ritat klart.

tip

Om du vill att måttlinjen ska ha samma längd som sidan på ett närliggande objekt så håller du ned när du drar. Du kan begränsa måttlinjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.


In LibreOffice Draw, a dimension line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any dimension line in your drawing.

Icon Dimension Line

Måttlinje

Linje med pilslut

Ritar en rät linje med pilar i båda ändar där du drar med musen i dokumentet. Du kan begränsa linjens lutning till jämna 45-gradersintervall genom att hålla ned Skift när du drar.

Icon Line with Arrows

Linje med pilslut

Stötta oss!