Infoga

Symbol

Infoga

Öppna verktygsraden Infoga om du vill lägga till objekt som diagram, tabeller och bilder i ett dokument.

Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Icon New slide

New Slide

Ram

Infogar en flytande ram i det aktuella dokumentet. Ramar används i HTML dokument för att visa innehållet i en annan fil.

Icon Floating frame

Flytande ram

Insert /Objects from File

Gör det möjligt att infoga hela filen eller specifika element i filen.

Icon Insert Slide from File

Kalkylblad

Infoga en ny tabell till den aktiva bilden eller sidan.

Icon Insert Table

Table

Från fil

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Icon Media

Media / Audio or Video

Formel

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Diagram

Icon Chart

Diagram

OLE-objekt

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objekt

Stötta oss!