3D-objekt

Öppnar verktygsraden 3D-objekt. Objekten är tredimensionella med djup, ljuseffekter och reflektion. Varje infogat objekt utgör inledningsvis en 3D-scen. Du kan trycka på F3 för att lägga in scenen. För de här 3D-objekten kan du öppna dialogrutan 3D-effekter och redigera egenskaperna.

Symbol

3D-objekt

Symbolen Tips

Du kan rotera ett 3D-objekt runt någon av dess tre axlar genom att klicka på objektet så att det markeras och visa rotationshandtagen genom att klicka på objektet igen. Dra ett handtag i den riktning som du vill rotera objektet.


Kub

Ritar en fylld kub där du drar på sidan. Du kan rita en 3D-rektangel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Kub

Klot

Ritar ett fyllt klot där du drar på sidan. Du kan rita en sfäroid genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Klot

Cylinder

Ritar en cylinder som är baserad på en cirkel där du drar på sidan. Du kan rita en cylinder som är baserad på en oval genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cylinder

Kon

Ritar en kon som är baserad på en cirkel där du drar på sidan. Du kan rita en kon som är baserad på en oval genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Kon

Pyramid

Ritar en pyramid med kvadratisk bas där du drar på sidan. Du kan rita en pyramid med rektangulär bas genom att hålla ned Skift medan du drar. Om du vill definiera en annan polygon som bas för pyramiden öppnar du dialogrutan 3D-effekter och klickar på fliken Geometri. Ange hur många sidor polygonen ska ha i rutan Horisontellt i området Segment, och klicka sedan på det gröna kryssmärket.

Symbol

Pyramid

Torus

Ritar ett ringformat objekt som är baserat på en cirkel där du drar på sidan. Du kan rita en torus som är baserad på en oval genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Torus

Skal

Ritar ett skålformat objekt som är baserat på en cirkel där du drar på sidan. Du kan rita ett skal som är baserat på en oval genom att h_ålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Skal

Halvsfär

Ritar en halv sfär där du drar på sidan. Du kan rita en halv sfäroid genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Halvklot

Sätta samman 3D-objekt

Stötta oss!