Kurva

Ikonen Kurva på verktygsraden Ritverktyg öppnar verktygsraden Linjer där du kan lägga till linjer och former på den aktuella bilden.

Om du håller ned Skift-tangenten begränsas musrörelserna till multipler av 45 grader. Om du håller ned -tangenten förbinds inte den nya punkten med den senaste punkten. På så sätt kan du skapa objekt som består av kurvor som inte hänger samman. Om du ritar ett mindre objekt i ett större objekt som du ännu inte har stängt och samtidigt håller ned -tangenten, så dras det mindre objektet bort från det större och framstår som ett hål i det större objektet.

Slutna former får automatiskt den fyllning som visas i rutan Ytstil/-fyllning på verktygsraden Linje och fyllning.

Kurva, fylld

Ritar en fylld, sluten form som är baserad på en Bézierkurva. Klicka där du vill att kurvan ska börja. Dra, släpp och flytta sedan pekaren till den plats där du vill att kurvan ska sluta och klicka. Du kan lägga till ett rakt linjesegment i kurvan genom att flytta pekaren och klicka igen. Slut formen genom att dubbelklicka.

Symbol

Kurva, fylld

Polygon, fylld

Ritar en sluten form bestående av raka linjesegment. Klicka där du vill att polygonen ska börja och rita ett linjesegment genom att dra. Klicka igen där linjesegmentet ska sluta och skapa resten av polygonens linjesegment genom att fortsätta klicka. Dubbelklicka när polygonen är färdigritad. Om du vill begränsa polygonens vinklar till 45 grader håller du ned Skift medan du klickar.

Symbol

Polygon, fylld

Polygon (45°), fylld

Ritar en sluten form bestående av raka linjesegment som begränsas av 45-graders vinklar. Klicka där du vill att polygonen ska börja och rita ett linjesegment genom att dra. Klicka igen där linjesegmentet ska sluta och skapa resten av polygonens linjesegment genom att fortsätta klicka. Dubbelklicka när polygonen är färdigritad. Om du vill rita en polygon som inte begränsas av 45-graders vinklar håller du ned Skift medan du klickar.

Symbol

Polygon (45°), fylld

Frihandslinje, fylld

Ritar en frihandslinje där du drar på sidan. När du släpper skapar LibreOffice en sluten form genom att rita ett rakt linjesegment från linjens slutpunkt till dess startpunkt. Formen innanför linjerna kommer att fyllas med den aktuella ytans färg.

Symbol

Frihandslinje, fylld

Kurva

Draws a smooth Bezier curve. Click where you want the curve to start, drag, release, and then move the pointer to where you want the curve to end and click. Move the pointer and click again to add a straight line segment to the curve. Double-click to finish drawing the curve. To create a closed shape, double click the starting point of the curve. The arc of the curve is determined by the distance you drag.

Symbol

Kurva

Polygon

Ritar en linje som består av en serie raka linjesegment. Rita ett linjesegment genom att dra, klicka där linjesegmentet ska sluta och rita sedan ett nytt linjesegment genom att dra. Dubbelklicka när linjen är färdigritad. Du kan skapa en sluten form genom att dubbelklicka på linjens startpunkt.

Hold the Shift key while drawing a polygon to position new points at 45 degree angles.

The Edit Points mode enables you to interactively modify the individual points of the polygon.

Symbol

Polygon

Polygon (45°)

Ritar en linje bestående av en serie raka linjesegment som begränsas av 45-graders vinklar. Rita ett linjesegment genom att dra, klicka där linjesegmentet ska sluta och rita sedan ett nytt linjesegment genom att dra. Dubbelklicka när linjen är färdigritad. Om du vill skapa en sluten form håller du ned och dubbelklickar.

Symbol

Polygon (45°)

Frihandslinje

Ritar en frihandslinje där du drar med musen i dokumentet. Du avslutar linjen genom att släppa musknappen. Om du vill rita en sluten form släpper du musknappen nära linjens startpunkt.

Symbol

Frihandslinje

Stötta oss!