Ellips

Med verktygsraden Anpassa kan du lägga till ellipsikonen som ger tillgång till verktygsraden Cirklar och ellipser.

Ellips

Ritar en fylld oval där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill rita ovalen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellips

Cirkel

Ritar en fylld cirkel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill rita cirkeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en ellips genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkel

Ellipssektor

Ritar en fylld form som definieras av en oval båge och två radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en ellipssektor genom att dra en oval till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats där du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka på ovalen. Du kan rita en cirkelsektor genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellipssektor

Cirkelsektor

Ritar en fylld form som definieras av cirkelbågen och två radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en cirkelsektor genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats där du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka på cirkeln. Du kan rita en ellipssektor genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelsektor

Ellipssegment

Ritar en fylld form som definieras av en oval cirkelbåge och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett ellipssegment genom att dra en ellips till önskad storlek och sedan klicka där du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats där du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka på ellipsen. Du kan rita ett cirkelsegment genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellipssegment

Cirkelsegment

Ritar en fylld form som definieras av cirkelbågen och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett cirkelsegment genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan klicka där du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats där du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka på cirkeln. Du kan rita ett ellipssegment genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelsegment

Ellips, ofylld

Ritar en tom oval där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill rita ovalen och dra till önskad storlek. Du kan rita en cirkel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellips, ofylld

Cirkel, ofylld

Ritar en tom cirkel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill rita cirkeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en ellips genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkel, ofylld

Ellipssektor, ofylld

Ritar en tom form som definieras av en oval cirkelbåge och två radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en ellipssektor genom att dra en oval till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats där du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka på ovalen. Du kan rita en cirkelsektor genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellipssektor, ofylld

Cirkelsektor, ofylld

Ritar en tom form som definieras av cirkelbågen och två radier i det aktuella dokumentet. Du kan rita en cirkelsektor genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan definiera den första radien genom att klicka. Flytta pekaren till den plats där du vill placera den andra radien och klicka. Du behöver inte klicka på cirkeln. Du kan rita en ellipssektor genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelsektor, ofylld

Ellipssegment, ofyllt

Ritar en tom form som definieras av en oval cirkelbåge och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett ellipssegment genom att dra en ellips till önskad storlek och sedan klicka där du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats där du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka på ellipsen. Du kan rita ett cirkelsegment genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ellipssegment, ofyllt

Cirkelsegment, ofyllt

Ritar en tom form som definieras av cirkelbågen och en diameter i det aktuella dokumentet. Du kan rita ett cirkelsegment genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan klicka där du vill att diametern ska börja. Flytta pekaren till den plats där du vill att diametern ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka på cirkeln. Du kan rita ett ellipssegment genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelsegment, ofyllt

Cirkelbåge

Ritar en ellipsbåge i det aktuella dokumentet. Du kan rita en ellipsbåge genom att dra en oval till önskad storlek och sedan klicka där du vill att ellipsbåge ska börja. Flytta pekaren till den plats där du vill att ellipsbåge ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka på ovalen. Du kan rita en cirkelbåge genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelbåge

Cirkelbåge

Ritar en cirkelbåge i det aktuella dokumentet. Du kan rita en cirkelbåge genom att dra en cirkel till önskad storlek och sedan klicka där du vill att cirkelbågen ska börja. Flytta pekaren till den plats där bågen ska sluta och klicka. Du behöver inte klicka på cirkeln. Du kan rita en ellipsbåge genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Cirkelbåge

Stötta oss!