Rektanglar

Med verktygsraden Anpassa kan du lägga till verktygsraden Rektanglar.

Skapa runda hörn

Rektangel

Ritar en fylld rektangel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av rektangeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Rektangel

Kvadrat

Ritar en fylld kvadrat där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av kvadraten och dra till önskad storlek. Du kan rita en rektangel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Kvadrat

Rundad rektangel

Ritar en fylld rundad rektangel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av den rundade rektangeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en rundad kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Rundad rektangel

Rundad kvadrat

Ritar en rundad kvadrat med en fyllning där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av den rundade kvadraten och dra till önskad storlek. Du kan rita en rundad rektangel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Rundad kvadrat

Ofylld rektangel

Ritar en tom rektangel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av rektangeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ofylld rektangel

Ofylld kvadrat

Ritar en tom kvadrat där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av kvadraten och dra till önskad storlek. Du kan rita en rektangel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Ofylld kvadrat

Rundad rektangel, ofylld

Ritar en tom rundad rektangel där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av den rundade rektangeln och dra till önskad storlek. Du kan rita en rundad kvadrat genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Avrundad kvadrat, ofylld

Avrundad kvadrat, ofylld

Ritar en tom rundad kvadrat där du drar i det aktuella dokumentet. Klicka där du vill placera ett hörn av den rundade kvadraten och dra till önskad storlek. Du kan rita en rundad rektangel genom att hålla ned Skift medan du drar.

Symbol

Avrundad kvadrat, ofylld

Stötta oss!