Text

Verktygsraden Text innehåller olika ikoner som du kan använda för att infoga olika typer av textrutor.

Text

Ritar en textruta där du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten.

Icon

Text

Anpassa text till ram

Ritar en textruta där du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Den text du infogar storleksanpassas automatiskt så att den passar i textrutan. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten.

Icon

Anpassa text till ram

Förklaringar

Ritar en linje som slutar i en rektangulär förklaring, från vilken du kan dra i det aktuella dokumentet. Textriktningen är horisontell. Ändra förklaringens storlek genom att dra i dess handtag. Du kan ändra en rektangulär förklaring till en rundad förklaring genom att dra det största hörnhandtaget när pekaren ändras till en hand. Du kan lägga till text genom att klicka i förklaringens kant och sedan skriva eller klistra in texten.

Icon Callouts

Förklaringar

Stöd för asiatiska språk

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Languages and Locales - General.

Vertikal förklaring

Icon Vertical Callouts

Ritar en linje som slutar i en rektangulär förklaring med vertikal textriktning från den plats där du drar i det aktuella dokumentet. Du kan förstora och förminska förklaringen genom att dra i handtaget. Om du vill lägga till text, klickar du på förklaringens kant och skriver sedan eller klistrar in texten. Du kan ändra en rektangulär förklaring till en rundad förklaring genom att dra det största hörnhandtaget när pekaren ändras till en hand. Endast tillgängligt om stöd för asiatiska språk är aktivt.

Vertikal text

Icon Vertical Text

Ritar ett textfält med vertikal textriktning där du klickar eller drar i det aktuella dokumentet. Klicka var som helst i dokumentet och skriv eller klistra in texten. Du kan också flytta markören till den plats där du vill lägga till text, dra ett textfält och sedan skriva eller klistra in texten. Endast tillgängligt om stöd för asiatiska språk är aktivt.

Anpassa vertikal text till ram

Draws a text box with vertical text direction where you click or drag in the current document. The text that you enter is automatically resized to fit the dimensions of the box. (Enable Asian text support to enable this icon). Click anywhere in the document, and then type or paste your text. You can also move the cursor to where you want to add the text, drag a box, and then type or paste your text.

Icon Fit Vertical Text to Frame

Anpassa vertikal text till ram

Stötta oss!