Gluepoints Bar

Infoga eller ändra egenskaperna för en fästpunkt. En fästpunkt är en punkt där du kan fästa en förbindelse linje. Som standard placerar LibreOffice automatiskt en förbindelsepunkt på mitten av varje sida av den omgivande rektangeln runt varje objekt som skapas.

Så här använder du det här kommandot...

Click the Show Gluepoint Functions icon on the Drawing bar.

Icon Edit Gluepoints

Edit Gluepoints


Skapa ett flödesschema

Insert Gluepoint

Infogar en fästpunkt där du klickar i ett objekt.

Icon

Infoga punkt

Utgångsriktning till vänster

Förbindelsen ansluts till vänstra kanten av den markerade fästpunkten.

Icon

Utgångsriktning till vänster

Utgångsriktning överst

Förbindelsen ansluts till den övre kanten av den markerade fästpunkten.

Icon

Utgångsriktning överst

Utgångsriktning till höger

Förbindelsen ansluts till den högra kanten av den markerade fästpunkten.

Icon

Utgångsriktning till höger

Utgångsriktning underst

Förbindelsen ansluts till underkanten av den markerade fästpunkten.

Icon

Utgångsriktning underst

Gluepoint Relative

Behåller den relativa positionen hos en markerad fästpunkt när du ändrar storlek på ett objekt.

Icon

Gluepoint Relative

Gluepoint Horizontal Left

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst vid objektets vänstra kant.

Icon

Gluepoint Horizontal Left

Gluepoint Horizontal Center

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst i mitten av objektet.

Icon

Gluepoint Horizontal Center

Gluepoint Horizontal Right

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst mot högerkanten av objektet.

Icon

Gluepoint Horizontal Right

Gluepoint Vertical Top

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst mot överkanten av objektet.

Icon

Gluepoint Vertical Top

Gluepoint Vertical Center

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst till objektets vertikala mittpunkt.

Icon

Gluepoint Vertical Center

Gluepoint Vertical Bottom

När objektet har ändrat storlek förblir den aktuella fästpunkten låst mot underkanten av objektet.

Icon

Gluepoint Vertical Bottom

Stötta oss!