Transformations

Ändrar form, orientering eller fyllning hos markerat/markerade objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose View - Toolbars - Transformations.


Rotera

Roterar eller förskjuter markerat/markerade 2D-objekt runt en rotationspunkt. Dra ett hörnhandtag på objektet i den riktning som du vill rotera det. Du förskjuter ett objekt genom att dra mitthandtaget i den riktning som du vill förskjuta det.

Varje sida har endast en rotationspunkt. Du kan flytta rotationspunkten till mitten av ett objekt genom att dubbelklicka på det. Du kan också dra rotationspunkten till en ny plats på skärmen och sedan rotera objektet.

note

Om du markerar en grupp som innehåller ett 3D-objekt så roteras enbart 3D-objektet. Det går inte att förskjuta ett 3D-objekt. I stället kan du rotera det runt X- och Y-axeln genom att dra mitthandtagen.


Icon Rotate

Rotera

Spegelvänd

Spegelvänder markerat/markerade objekt runt en spegellinje, som du kan dra till valfri plats på bilden. Du spegelvänder ett eller flera objekt genom att dra ett handtag från det/dem över spegellinjen. Du kan ändra spegellinjens orientering genom att dra en av dess slutpunkter till en ny plats.

Icon Flip

Spegelvänd

Till 3D-rotationsobjekt

Konverterar markerat/markerade 2D-objekt till ett 3D-objekt genom att rotera objektet/objekten runt en symmetriaxel.

Ändra det konverterade objektets form genom att dra symmetriaxeln till en ny plats. Du kan ändra symmetriaxelns orientering genom att dra en av dess slutpunkter. Konvertera objektet till 3D genom att klicka på det.

Icon In 3D rotation object

Till 3D-rotationsobjekt

Sätt på cirkel (perspektiviskt)

Förvränger det markerade objektet genom att vrida det runt tänkta cirklar och sedan lägga till perspektiv. Förvräng det markerade objektet genom att dra ett av dess handtag. Om det markerade objektet inte är en polygon eller en Bézierkurva ombeds du ändra objektet till en kurva innan du kan förvränga det.

Icon Set in circle

Sätt på cirkel (perspektiviskt)

Sätt på cirkel (förvräng)

Förvränger det markerade objektet genom att vrida det runt tänkta cirklar. Förvräng det markerade objektet genom att dra ett av dess handtag. Om det markerade objektet inte är en polygon eller en Bézierkurva ombeds du ändra objektet till en kurva innan du kan förvränga det.

Icon Set to circle

Sätt på cirkel (förvräng)

Förvräng

Ger dig möjlighet att ändra det markerade objektets form genom att dra dess handtag. Om det markerade objektet inte är en polygon eller en Bézierkurva ombeds du ändra objektet till en kurva innan du kan förvränga det.

Icon Distort

Förvräng

Transparens

Använder en genomskinlig färgövertoning på det markerade objektet.Transparenslinjen representeras som en gråskala, där det svarta handtaget motsvarar 0% transparens och vita handtaget motsvarar 100% transparens.

Ändra riktning på transparensgradienten genom att dra det vita handtaget. Ändra gradientens längd genom att dra det svarta handtaget. Du kan också ändra handtagens gråskalevärden genom att dra och släppa färger på dem från färglisten.

note

Du visar färgraden genom att välja Visa - Verktygsrad - Färgrad.


Icon Transparency

Transparens

Färggradient

Ändrar det markerade objektets gradientfyllning. Det här kommandot är bara tillgängligt om du har använt en gradient i det markerade objektet i Format - Yta. Ändra gradientens riktning eller längd genom att dra gradientlinjens handtag. You can also drag and drop colors onto the handles from the Color Bar to change the color of the gradient endpoints.

note

Du visar färgraden genom att välja Visa - Verktygsrad - Färgrad.


Icon Gradient

Färggradient

Stötta oss!