Zooma

Gör visningen av det aktuella dokumentet större eller mindre. Klicka på pilen bredvid ikonen för att öppna verktygsraden Zooma.

Symbol

Zoom

Symbol

Zoom (LibreOffice i dispositions- och diabildsvyn)

Förstora

Visar sidan dubbelt så stort.

Du kan också välja verktyget Zooma in och dra med musen runt det område som du vill förstora.

Symbol

Förstora

Förminska

Visar sidan hälften så stort.

Symbol

Förminska

Zoom 100%

Visar bilden med dess verkliga storlek.

Symbol

Zoom 100%

Förra bilden

Återställer visningen till den senaste använda zoomningsgraden. Du kan också trycka +Komma(,).

Symbol

Förra bilden

Nästa bild

Återställer den senaste användningen av kommandot Förra bilden Du kan också trycka på +Punkt(.).

Symbol

Nästa bild

Entire Page

Visar hela sidan på skärmen.

Symbol

Entire Page

Page Width

Visar sidans hela bredd. De översta och understa delarna av sidan kan vara dolda.

Symbol

Page Width

Optimal View

Ändrar visningen så att alla objekt på sidan visas.

Symbol

Optimal View

Objektzoom

Ändrar visningen så att de markerade objekten syns.

Symbol

Objektzoom

Shift

Flyttar bilden i LibreOffice-fönstret. Placera pekaren på bilden och flytta den genom att dra. När du släpper upp musen markeras det senast använda verktyget.

Symbol

Shift

Stötta oss!