Aktuell sida/nivå

Visar det aktuella antalet sidor följt av det totala antalet sidor.

Symbolen Info

I nivåvyn visas namnet på den nivå som innehåller det markerade objektet.


Stötta oss!