Aktuell storlek

Visar markörens X- och Y-position och det markerade objektets storlek.

Det här statusradfältet använder samma måttenheter som linjalerna. Du kan ange enheter genom att välja LibreOffice Impress – Allmänt.

Stötta oss!