Bildskärmspresentation med tidtagning

Startar en bildskärmspresentation med ett stoppur i nedre vänstra hörnet.

Symbol

Bildskärmspresentation med tidtagning

Visa en presentation med tidtagning

Presentationsinställningar

Stötta oss!