Slide Properties

Sets slide orientation, slide margins, background and other layout options.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide - Slide Properties.


Ändra bakgrundsfyllning

Här kan du definiera sidlayout för ensidiga och flersidiga dokument, samt numrerings- och pappersformat.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

tip

To change the background of all of the slides in the active file, select a background, click OK and click Yes in the Page Setup dialog.


Stötta oss!