New Slide

Inserts a slide after the currently selected slide.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide - New Slide

På verktygsraden Presentation klickar du på

Icon

New Slide


Please support us!