Effektalternativ

Anger fler egenskaper för det valda elementet i rutan Anpassade animeringar.

Symbolen Info

Tilldela ett objekt en effekt och klicka sedan på knappen ... för att öppna dialogrutan Effektalternativ.


Dialogrutan innehåller följande flikar:

Effekt

Tidtagning

Animerad text

Stötta oss!