Skär av

Skapar en form av de markerade objektens överlappande yta.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Intersect (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Skär av.


Stötta oss!