Dra ifrån

Tar bort ytan av de markerade objekten från det understa objektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Subtract (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Dra ifrån.


Alla mellanrum mellan objekten bevaras.

Stötta oss!