Sammansmält

Lägger till ytan av de markerade objekten till ytan av det understa objektet i markeringen. Det här kommandot är mest användbart för överlappande objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Merge (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former - Sammansmält.


Alla synliga mellanrum mellan objekten bevaras.

Stötta oss!