Former

Här öppnar du en undermeny där du kan använda en mängdoperation på de markerade polygonerna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Former.


Markera polygonerna gemensamt och välj detta kommando, som Du hittar i markeringens snabbmeny och i LibreOffice Draw i menyn Ändra. Polygonerna sammanfogas till en ny polygon. Denna nya polygon får samma attribut som markeringens första (bakersta) polygon.

Sammansmält

Lägger till ytan av de markerade objekten till ytan av det understa objektet i markeringen. Det här kommandot är mest användbart för överlappande objekt.

Dra ifrån

Tar bort ytan av de markerade objekten från det understa objektet.

Skär av

Skapar en form av de markerade objektens överlappande yta.

Stötta oss!