Bryta

Bryter upp linjer som sammankopplats med kommandot Förbind.

Det går inte att använda en fyllning på slutna figurer som har brutits upp med detta kommando.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Break (LibreOffice Draw only)

Markera en linje som är skapad som förbindelse mellan två linjer, öppna snabbmenyn och välj Bryt ner.


Stötta oss!