Kombinera

Kombinerar två eller flera markerade objekt till en gemensam figur. Till skillnad från en gruppering får ett kombinerat objekt de egenskaper som är definierade för det objekt som ligger underst i staplingsordningen. Du kan dela upp kombinerade objekt, men de ursprungliga objektens egenskaper finns inte kvar.

När du kombinerar objekt ersätts ritelementen med Bézierkurvor. Där objekten överlappar varandra uppstår hålrum.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Combine (LibreOffice Draw only)

Markera ett eller flera objekt, öppna snabbmenyn och välj Kombinera.


Stötta oss!