Till kontur

Konverterar det markerade objektet till en polygon eller en grupp med polygoner. Om konverteringen innebär att en grupp polygoner skapas (t.ex. om du konverterar ett textobjekt) kan du trycka på F3 för att gå in i gruppen om du ska markera en individuell polygon.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Convert - To Contour (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till kontur


När du konverterat en linje eller ett textobjekt till en kontur går det inte längre att redigera den som vanligt. Du måste i stället redigera konturen som en polygon, t.ex. med kommandot Redigera - Punkter för att ändra polygonens form.

Stötta oss!