Till metafil

Konverterar det markerade objektet till en Windows metafil (WMF) som kan innehålla både bitmapp- och vektorgrafikdata.

Mer information om WMF finns i avsnittet Ordlista.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Convert - To Metafile (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till metafil


Symbolen Info

Du kan också kopiera det markerade objektet och välja Redigera - Klistra in innehåll och välja Metafil i listan.


Stötta oss!