Till bitmap

Omvandlar det markerade objektet till en bitmapp (ett rutnät med pixlar som representerar en bild).

Mer information finns i avsnittet Ordlista.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Convert - To Bitmap (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till bitmap


Symbolen Info

Du kan också kopiera det markerade objektet och välja Redigera - Klistra in innehåll och välja bitmappformatet i listan


Stötta oss!