Omvandla till 3D-rotationsobjekt

Skapar en tredimensionell figur genom att rotera det markerade objektet kring dess vertikalaxel.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Convert - To 3D Rotation Object (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till 3D-rotationsobjekt


Det markerade objektet konverteras först till en kontur och sedan till ett 3D-objekt.

Stötta oss!