Konvertera till 3D

Omvandlar det markerade objektet till ett tredimensionellt objekt.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Convert - To 3D (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till 3D


Det markerade objektet konverteras först till en kontur och sedan till ett 3D-objekt.

If you select two or more objects and convert them to 3D, the result is a 3D group that acts as a single object. You can edit the individual objects in the group by choosing . Choose when you are finished.

Symbolen Info

När du omvandlar flera objekt till ett 3D-objekt påverkas inte staplingsordningen.


Symbolen Tips

Press F3 to quickly enter a group and +F3 to leave the group.


Du kan också konvertera bitmappsbilder och vektorgrafik, t.ex. ClipArt, till 3D-objekt. LibreOffice hanterar bitmappar som rektanglar och vektorgrafik som en grupp med polygoner när objektet ska konverteras till 3D.

Du kan till och med konvertera teckningsdokument som innehåller text.

Om du vill kan du också använda en 3D-effekt på det omvandlade objektet.

Stötta oss!