Till polygon

Omvandlar det markerade objektet till en polygon (ett slutet objekt som avgränsas med räta linjer). Objektets utseende påverkas inte. Om du vill kan du högerklicka och välja Redigera punkter för att visa ändringarna.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Convert - To Polygon (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera - Till polygon


Omvandla bitmapbilder till vektorgrafik

To Polygon dialog

Omvandla till polygon

När du väljer att omvandla en bitmappsbild till en polygon anger du följande alternativ. Den konverterade bilden kommer att bestå av ett antal mindre fyllda polygoner.

Inställningar

Ange konverteringsalternativ för bilden.

Antal färger:

Ange hur många färger som ska visas i den konverterade bilden. LibreOffice genererar en polygon för varje förekomst av en färg i bilden.

Punktreduktion:

Tar bort färgpolygoner som är mindre än det pixelvärde du anger.

Fyll hål

Fyller hål som uppstår när du använder punktreduktion.

Kakelstorlek:

Anger storleken på rektangeln med bakgrundsfyllning.

Orginalbild:

Visar originalbilden.

Vektoriserad bild:

Visar hur den konverterade bilden ser ut med de alternativ du anger. Klicka på Förhandsvisning för att generera den vektoriserade bilden.

Framsteg

Visar konverteringens förlopp.

Förhandsvisning

Förhandsvisar den konverterade bilden utan att använda ändringarna i dokumentet.

Stötta oss!