Omvandla

Alternativ för att omvandla det markerade objektet.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Convert (LibreOffice Draw only).

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Konvertera


Till kurva

Omvandlar det markerade objektet till en Bézierkurva.

Till polygon

Omvandlar det markerade objektet till en polygon (ett slutet objekt som avgränsas med räta linjer). Objektets utseende påverkas inte. Om du vill kan du högerklicka och välja Redigera punkter för att visa ändringarna.

Till kontur

Konverterar det markerade objektet till en polygon eller en grupp med polygoner. Om konverteringen innebär att en grupp polygoner skapas (t.ex. om du konverterar ett textobjekt) kan du trycka på F3 för att gå in i gruppen om du ska markera en individuell polygon.

Konvertera till 3D

Omvandlar det markerade objektet till ett tredimensionellt objekt.

Omvandla till 3D-rotationsobjekt

Skapar en tredimensionell figur genom att rotera det markerade objektet kring dess vertikalaxel.

Till bitmap

Omvandlar det markerade objektet till en bitmapp (ett rutnät med pixlar som representerar en bild).

Till metafil

Konverterar det markerade objektet till en Windows metafil (WMF) som kan innehålla både bitmapp- och vektorgrafikdata.

Stötta oss!