Definiera anpassad presentation

Skapar en anpassad presentation.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Presentation - Anpassad presentation och klicka på Ny.


Define Custom Slide Show Dialog

Skapa en anpassad presentation

Välj en sida och klicka på >> eller << för att lägga till eller ta bort sidan från listan.

Lägger till en befintlig bild längst ned i listan Valda bilder. Du måste markera en sida i listan Presentationens bilder innan du kan använda den här knappen.

Tar bort en bild från listan Anpassad presentation. Du måste markera en sida i listan Anpassad presentation innan du kan använda den här knappen.

Namn

Visar namnet på en anpassad presentation. Om du vill kan du ange ett nytt namn.

Presentationens bilder

Visar alla bilderna i den ordning de förekommer i den aktuella presentationen.

Valda bilder

Visar alla bilderna i en anpassad presentation. Om du vill kan du ändra ordningen i listan genom att dra bilderna uppåt eller nedåt.

Stötta oss!