Custom Slide Shows

Defines a custom slide show using slides within the current presentation. You can then pick slides to meet the needs of your audience. You can create as many custom slide shows as you want.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide Show - Custom Slide Show.


Custom Slide Shows Dialog

tip

Read the help page Creating a Custom Slide Show to learn more about how to set up your own custom slide shows.


List of custom slide shows

Lists the custom slide shows that are available in the document.

Om du vill skapa en anpassad presentation klickar du på Ny.

Om du har skapat minst en ny anpassad presentation kan du klicka på presentationen i listrutan och sedan köra den.

  1. Select a custom slide show from the list.

  2. Klicka på Starta.

Ny...

Skapar en anpassad presentation.

Redigera...

Lägg till, ta bort eller ordna om bilder och ändra namn på den valda anpassade presentationen.

Ta bort

Raderar markerat/markerade element utan att begära bekräftelse.

Kopiera

Skapar en kopia av den valda anpassade presentationen. Du kan ändra namnet genom att klicka på Redigera.

Starta

Runs the selected custom slide show.

Stäng

Stänger dialogrutan och sparar alla ändringar.

Stötta oss!