Presentationsinställningar

Defines settings for your slide show, including how to display it, which slide to start from, the way you advance the slides, and whether you want to use the presenter console or control it remotely.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide Show - Slide Show Settings.


Presentation Dialog

Omfång

Anger vilka sidor som ska vara med i diabildspresentationen.

Alla diabilder

Inkluderar alla sidor i presentationen.

Från diabild

Ange på vilken sida visningen ska börja.

Anpassad presentation

Kör en anpassad presentation i den ordning som du definierat i Presentation - Anpassad presentation.

Presentation Mode

Välj presentationens typ.

Full screen

Sidorna visas på helskärm.

In a window

Presentationen körs i programfönstret i LibreOffice.

Loop and repeat after

Startar om visningen efter det tidsintervall du anger. En pausbild visas mellan den sista sidan och den första sidan. Tryck på Esc-tangenten för att avbryta visningen.

Paustid

Ange hur länge presentationen ska pausas innan den startas om. Om du anger noll kommer presentationen att starta om omedelbart utan att visa en pausbild.

Visa logotyp

VisarLibreOffice-logotyp på pausbilden. Det går inte att ändra logotypen.

Presentation Options

Disable automatic change of slide

Om den här kryssrutan är markerad växlas bilder aldrig automatiskt.

Diabildsväxling vid musklick på bakgrunden

Går till nästa sida när du klickar på bakgrunden i en sida.

Visa muspekare

Visar muspekaren under en bildskärmspresentation

Muspekare som penna

Ändrar muspekaren till en penna som du kan använda för att rita på bilderna under presentationen.

note

Anything you write with the pen will appear in your slides after exiting the slideshow. The properties of the pen can be changed by choosing the Pen Width or Change pen Color command in the context menu of the running slide show.


Enable animated images

Visar alla bildrutor för animerade GIF-filer under bildspelet. Om det här alternativet inte är markerat, visas bara den första bildrutan av en animerad GIF-fil.

Keep presentation always on top

LibreOffice-fönstret visas överst under presentationen. Inga andra programfönster kommer att visas framför presentationen.

Display

By default the primary display is used for slide show mode. If the current desktop is displayed on more than one display, you can select which display to use for full screen slide show mode. If the current desktop spans only one display, or if the multi display feature is not supported on the current system, you cannot select another display.

note

These settings are saved in the user configuration and not inside the document.


Presentation display

Select a display to use for full screen slide show mode.

If the system allows the user to span a window over all available displays, you can also select "All displays". In this case the presentation is spanned over all available displays.

Presenter console

The Presenter console provides extra controls and tools useful to the presenter. You can choose to use it in windowed or full screen mode, or disable it entirely.

Show navigation bar

The navigation bar allows the presenter to control the presentation with buttons at the bottom left of the screen, either with the mouse pointer or directly on display if a touch screen is used.

Remote control

Enable remote control

Specifies that you want to enable Bluetooth remote control while Impress is running. Unmark Enable remote control to disable remote controlling.

A link directs you to the available options to install the application on your device.

Stötta oss!