Interaction

Definierar hur det markerade objektet fungerar när du klickar på det under en bildvisning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Format - Interaction.

On the Standard toolbar, click

Icon Interaction

Interaction


Åtgärd vid musklick

Anger vilken åtgärd som ska utföras när du klickar på det markerade objektet under en presentation. Du kan också koppla åtgärder till grupperade objekt.

Ingen åtgärd

Ingen åtgärd utförs.

Hoppa till föregående sida

Går en sida bakåt i presentationen.

Hoppa till nästa sida

Går en sida framåt i presentationen.

Hoppa till första sidan

Hoppar till den första sidan i presentationen.

Hoppa till sista sidan

Hoppar till den sista sidan i presentationen.

Hoppa till sida eller objekt

Går till en sida eller ett namngivet objekt på en sida.

Mål

Visar de bilder och de objekt som du kan använda.

Sida/objekt

Ange namnet på den bild eller det objekt som du vill leta efter.

Sök

Söker efter en viss bild eller ett objekt.

Hoppa till dokument

Öppnar och visar en fil under presentationen. Om du väljer en LibreOffice-fil som måldokument kan du också ange vilken sida som ska öppnas.

Dokument

Ange måldokumentets plats.

Dokument

Ange en sökväg till den fil som ska öppnas, eller klicka på Bläddra för att välja en fil.

Genomsök...

Leta rätt på den fil som du ska öppna.

Play audio

Plays an audio file.

Audio

Define the location of the audio file.

Audio

Enter a path to the audio file you want to open, or click Browse to locate the file.

Genomsök...

Locate the audio file you want to play.

note

If you did not install audio files with LibreOffice, you can run the LibreOffice Setup program again and select Modify.


Spela upp

Plays the selected audio file.

Utför program

Startar ett program under presentationen.

Program

Program

Ange en sökväg till det program som ska startas, eller klicka på Bläddra för att välja ett program.

Genomsök...

Leta rätt på det program som ska startas.

Utför makro

Här kan Du ange ett makro, som ska köras när Du klickar på objektet. I textrutanMakro kan Du ange ett makronamn eller också kan Du välja ett makro med kommandoknappen Genomsök... .

Makro

Makro

Ange en sökväg till det makro som ska köras, eller klicka på Bläddra för att välja ett makro.

Genomsök...

Leta rätt på det makro som ska köras.

Avsluta presentationer

Avslutar presentationen.

Utför objektaktion

Du kan välja posten "Starta objektåtgärd" för infogade OLE-objekt.

Redigera...

Öppnar objektet i redigeringsläge.

Stötta oss!