Animation Pane

Assigns effects to selected objects.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide Show - Custom Animation.

På verktygsraden Ritverktyg klickar du på

Icon Custom Animation

Anpassad animering


Listan Animation List

I animationslistan visas alla animationer för den aktuella bilden.

Each list entry consists of the following two rows:

Lägg till

Adds another animation effect for the selected object on the slide.

Ta bort

Tar bort de markerade animationseffekterna från animationslistan.

Ändra ordning

Klicka på någon av knapparna om du vill flytta den valda animationseffekten uppåt eller nedåt i listan.

Category

Select an animation effect category. The following categories are available:

Effect

Select an animation effect.

Starta

Displays when the selected animation effect should be started. The following start options are available:

Properties: Direction, Amount, Color, Fill color, Size, Line color, Font, Font size, Typeface

Välj fler egenskaper för animationen. Klicka på knappen ... om du vill öppna dialogrutan Effektalternativ där du kan välja och tillämpa egenskaper.

Duration

Specifies the duration of the selected animation effect.

Delay

The animation starts delayed by this amount of time.

Automatisk förhandsgranskning

Välj om du vill förhandsgranska nya eller redigerade effekter i bilden medan du tilldelar dem.

Spela upp

Spelar upp den valda animationseffekten i förhandsgranskningsläge.

Stötta oss!