Avstavning

Stänger av eller sätter på avstavningen för textobjekt. Du kan aktivera eller inaktivera avstavningen för varje stycke.

Så här använder du det här kommandot...

Välj Verktyg - Språk - Avstavning


Stötta oss!