Invertera

Inverterar de markerade objektens staplingsordning.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Arrange - Reverse (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Placering - Omvänd

On the Drawing bar, open the Arrange toolbar and click:

Icon Reverse

Byt


Den här funktionen är bara tillgänglig om du har markerat minst två teckningselement samtidigt.

Stötta oss!