Bakom objektet

Ändrar staplingsordningen genom att flytta det markerade objektet bakom ett objekt som du anger. Det markerade objektets placering på skärmen påverkas inte.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Shape - Arrange - Behind Object (LibreOffice Draw only)

Öppna snabbmenyn för ett markerat objekt och välj Placering - Bakom objektet

Öppna verktygsraden Placering på verktygsraden Ritverktyg och klicka på:

Symbol

Bakom objektet


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

Symbolen Info

När du placerar objekt påverkas staplingsordningen för alla objekt i dokumentet.


Stötta oss!