Bakom objektet

Ändrar staplingsordningen genom att flytta det markerade objektet bakom ett objekt som du anger. Det markerade objektets placering på skärmen påverkas inte.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Choose Shape - Arrange - Behind Object

Från kontextmenyn:

Choose Arrange - Behind Object

Från gränssnittet med flikar:

Choose Home - Arrange - Behind Object.

Från verktygslisterna:

Icon Behind Object

Bakom objektet


Select the object(s) that you want to move behind another object. Right-click and choose Arrange - Behind Object, and then click an object in your slide.

note

Arranging objects affects the stacking order of all objects in your document.


Stötta oss!