Placering

Ändrar det markerade objektets staplingsordning.

Så här använder du det här kommandot...

Från menylisten:

Från kontextmenyn:

Choose Arrange.

Från gränssnittet med flikar:

Choose Image tab.

Choose Object tab.

Från verktygslisterna:

Icon Arrange

Placering


Markera täckt objekt

Längst fram

Flyttar det markerade objektet längst upp i staplingsordningen, så att det befinner sig framför de andra objekten.

Längre fram

Flyttar det markerade objektet en nivå uppåt, så att det kommer närmare staplingsordningens högsta nivå.

Längre bak

Flyttar det markerade objektet en nivå nedåt, så att det kommer närmare staplingsordningens lägsta nivå.

Längst bak

Flyttar det markerade objektet längst ned i staplingsordningen, så att det befinner sig bakom de andra objekten.

Framför objektet

Ändrar staplingsordningen genom att flytta det markerade objektet framför ett objekt som du anger. Det markerade objektets placering på skärmen påverkas inte.

Bakom objektet

Ändrar staplingsordningen genom att flytta det markerade objektet bakom ett objekt som du anger. Det markerade objektets placering på skärmen påverkas inte.

Invertera

Inverterar de markerade objektens staplingsordning.

Stötta oss!