Förbindelse

Sets the properties of a connector.

Typ

Visar de olika typer av förbindelser som finns tillgängliga. Det finns fyra olika typer av förbindelser: standard, linje, rak och kurva.

Linjeförskjutning

Definierar en förbindelselinjes förskjutning. Resultatet visas i förhandsvisningsfönstret.

Linje 1

Ange ett förskjutningsvärde för linje 1.

Linje 2

Ange ett förskjutningsvärde för linje 2.

Linje 3

Ange ett förskjutningsvärde för linje 3.

Linjeavstånd

Ställer in linjeavståndet för förbindelser.

Start horisontellt

Ange hur stort horisontellt utrymme som ska lämnas i början av förbindelselinjen.

Start vertikalt

Ange hur stort vertikalt utrymme som ska lämnas i början av förbindelselinjen.

Slut horisontellt

Ange hur stort horisontellt utrymme som ska lämnas i slutet av förbindelselinjen.

Slut vertikalt

Ange hur stort vertikalt utrymme som ska lämnas i slutet av förbindelselinjen.

Återställ routing

Återställer linjens förskjutningsvärden till standardinställningarna.(Det här kommandot är bara tillgängligt från snabbmenyn).

Please support us!