Dimensionering

Ändrar längd, mått och hjälplinjeegenskaper för den markerade dimensioneringslinjen.

Symbolen Info

Om du vill ändra linjestil eller linjeslutsstil i en dimensioneringslinje väljer du Format - Linje.


Så här använder du det här kommandot...

Välj Dimensionering på snabbmenyn för en måttlinje.

Klicka på ikonen Måttlinje på ikonraden Linjer och pilar.

Symbol

Måttlinje


A Dimension Line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.

Linje

Ställer in avståndsegenskaperna för måttlinjen och hjälplinjerna i förhållande till varandra och baslinjen.

Linjeavstånd

Anger avståndet mellan måttlinjen och referenslinjen (linjeavstånd = 0).

Hjälplinjeöverhäng

Ange längden på vänster och höger hjälplinje med början vid ref. linjen (linjeavstånd = 0). Positiva värden utsträcker hjälplinjen ovanför ref. linjen och negativa värden utsträcker hjälplinjen under ref. linjen.

Hjälplinjeavstånd

Anger längden på vänster och höger hjälplinje med början vid dimensioneringslinjen. Positiva värden utsträcker hjälplinjen ovanför dimensioneringslinjen och negativa värden utsträcker hjälplinjen under dimensioneringslinjen.

Vänster hjälplinje

Anger längden på vänster hjälplinje med början vid dimensioneringslinjen. Positiva värden utsträcker hjälplinjen under dimensioneringslinjen och negativa värden utsträcker hjälplinjen ovanför dimensioneringslinjen.

Höger hjälplinje

Anger längden på höger hjälplinje med början vid dimensioneringslinjen. Positiva värden utsträcker hjälplinjen under dimensioneringslinjen och negativa värden utsträcker hjälplinjen ovanför dimensioneringslinjen.

Måttlinje nedanför objekt

Upphäver de egenskaper som angavs under Linje.

Antal decimaler

Anger hur många decimaler som ska användas vid visning av linjeegenskaper.

Förklaring

Anger egenskaper för dimensioneringstexten.

Textposition

Bestämmer dimensioneringstexten position relativt dimensioneringslinjen och hjälplinjerna.

Varningssymbol

Kryssrutorna Automatiskt vertikal och Automatiskt horisontell måste vara avmarkerade innan du kan tilldela textposition.


Automatiskt vertikal

Bestämmer optimal vertikal position för dimensioneringstexten.

Automatiskt horisontell

Bestämmer optimal horisontell position för dimensioneringstexten.

Visa enhet

Visar eller döljer dimensioneringens måttenheter. Du kan också markera en måttenhet som du vill visa i listan.

Parallell med hjälplinje

Visar texten parallellt med eller i 90 graders vinkel till dimensioneringslinjen.

Förhandsgranskningsfält

Displays a preview of the current selection.

Stötta oss!