Dimensionering

Ändrar lĂ€ngd, mĂ„tt och hjĂ€lplinjeegenskaper för den markerade dimensioneringslinjen.

Symbolen Info

Om du vill Àndra linjestil eller linjeslutsstil i en dimensioneringslinje vÀljer du Format - Linje.


SÄ hÀr anvÀnder du det hÀr kommandot...

VÀlj Dimensionering pÄ snabbmenyn för en mÄttlinje.

Klicka pÄ ikonen MÄttlinje pÄ ikonraden Linjer och pilar.

Symbol

MĂ„ttlinje


A Dimension Line is always inserted on the layer called Dimension Lines. If you set that layer to invisible, you will not see any Dimension Line in your drawing.

Linje

StÀller in avstÄndsegenskaperna för mÄttlinjen och hjÀlplinjerna i förhÄllande till varandra och baslinjen.

LinjeavstÄnd

Anger avstÄndet mellan mÄttlinjen och referenslinjen (linjeavstÄnd = 0).

HjÀlplinjeöverhÀng

Ange lÀngden pÄ vÀnster och höger hjÀlplinje med början vid ref. linjen (linjeavstÄnd = 0). Positiva vÀrden utstrÀcker hjÀlplinjen ovanför ref. linjen och negativa vÀrden utstrÀcker hjÀlplinjen under ref. linjen.

HjÀlplinjeavstÄnd

Anger lÀngden pÄ vÀnster och höger hjÀlplinje med början vid dimensioneringslinjen. Positiva vÀrden utstrÀcker hjÀlplinjen ovanför dimensioneringslinjen och negativa vÀrden utstrÀcker hjÀlplinjen under dimensioneringslinjen.

VÀnster hjÀlplinje

Anger lÀngden pÄ vÀnster hjÀlplinje med början vid dimensioneringslinjen. Positiva vÀrden utstrÀcker hjÀlplinjen under dimensioneringslinjen och negativa vÀrden utstrÀcker hjÀlplinjen ovanför dimensioneringslinjen.

Höger hjÀlplinje

Anger lÀngden pÄ höger hjÀlplinje med början vid dimensioneringslinjen. Positiva vÀrden utstrÀcker hjÀlplinjen under dimensioneringslinjen och negativa vÀrden utstrÀcker hjÀlplinjen ovanför dimensioneringslinjen.

MÄttlinje nedanför objekt

UpphÀver de egenskaper som angavs under Linje.

Antal decimaler

Anger hur mÄnga decimaler som ska anvÀndas vid visning av linjeegenskaper.

Förklaring

Anger egenskaper för dimensioneringstexten.

Textposition

BestÀmmer dimensioneringstexten position relativt dimensioneringslinjen och hjÀlplinjerna.

Varningssymbol

Kryssrutorna Automatiskt vertikal och Automatiskt horisontell mÄste vara avmarkerade innan du kan tilldela textposition.


Automatiskt vertikal

BestÀmmer optimal vertikal position för dimensioneringstexten.

Automatiskt horisontell

BestÀmmer optimal horisontell position för dimensioneringstexten.

Visa enhet

Visar eller döljer dimensioneringens mÄttenheter. Du kan ocksÄ markera en mÄttenhet som du vill visa i listan.

Parallell med hjÀlplinje

Visar texten parallellt med eller i 90 graders vinkel till dimensioneringslinjen.

FörhandsgranskningsfÀlt

Displays a preview of the current selection.

Please support us!