Layout

Opens a submenu with slide layouts.

Så här använder du det här kommandot...

Choose Slide - Layout.


Changing and Adding a Master

Stötta oss!